Grote Jeugdspecht

De Grote Jeugdspecht is een natuurgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Iedere tweede zaterdag van de maand komen we bij elkaar van half 2 tot half 4.

Iedere bijeenkomst wordt er en onderwerp uit de natuur behandeld dat actueel is.

De kinderen nemen hieraan allemaal actief deel.

Dit kunnen zijn: zoektochten, doe-werk, onderzoeken of iets voor de natuur maken.

De jaarcontributie 10 middagen is 22,50 euro.