Jeugdspecht

Kleine
Jeugdspecht

Aanmelden
seizoen 2022-2023

De Kleine Jeugdspecht gaat in september beginnen aan een nieuw seizoen voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar.

Één keer per seizoen, op een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur, maken de kinderen op een speelse manier kennis met de natuur, d.m.v. speurtochten, spelletjes, knutselen en onderzoekjes. Dit vindt plaats in en rondom het gebouw van natuurcentrum De Specht in Handel. Thema’s zoals paddenstoelen, vogels, kriebelbeestjes, spoorzoeken, waterdiertjes, etc. komen aan de orde.

Op zaterdag 17 september 2022 is er een moment geweest om uw kind aan te melden. Mocht u verhinderd zijn geweest, er is nog mogelijkheid om aan te melden . Vanaf nu kunt u uw kind via deze site aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Ook kinderen die vorig jaar lid zijn geweest, moeten zich opnieuw aanmelden. Het kind is pas definitief ingeschreven als de betaling binnen is.

De gegevens op het formulier (onderstaande gegevens) worden behandeld volgens de huidige privacy wetgeving. De gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. onze eigen administratie en voor aanvraag van subsidie bij de gemeente Gemert-Bakel. De gegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden. Indien nodig wordt er eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

QR-code-2022-2023.JPG

De contributie bedraagt € 10,-- per kind/per jaar. Deze kunt u door de QR-code te scannen of  door de link te openen over maken op onze bankrekening.

Aanmeldformulier Kleine Jeugdspecht
logo specht zonder tekst-60.JPG
P1050536.JPG
P1050333.JPG
P1050443.JPG

© 2021 Made by Natuurgroep Jeugdspecht